Information

Information!

Det har under en ganska lång period varit lite ”svårare” att bli medlem i RJPS. Detta för att vi vill hålla koll på vilka personerna är som börjar skjuta med oss. Dels för att vi vill ha in intresserade skyttar som medlemmar.

Nu införs ett nytt system som med framgång används hos andra skytteföreningar i Sverige
För att bli medlem hos RJPS som nybörjare så krävs att du skaffar dig en mentor i klubben. Du bör alltså känna, eller lära känna, en annan medlem som kan hjälpa dig in i verksamheten och sporten.

Som mentor tar du nybörjaren under dina vingar och förklarar och visar det grundläggande innan vederbörande går grundkursen. När grundkursen sedan är genomförd är mentorn med och kollar utvecklingen.
Det är inte ett krav att mentorn ska delta på alla träningar med nybörjaren, men det är mentorns ansvar att följa upp så att grundläggande moment sätter sig bra.

Exempelvis:
Load and make ready
Drag
Grepp
Anläggning
Siktbild
Avfyrningsteknik
Rörelse
Skjutställningar
Unload and show clear….

Förklara hur det fungerar på tävlingar Osv. I princip är det mentorns ansvar att, när IPSC-licensen är klar, göra nybörjaren redo för sin första tävling utanför klubben.
Om möjligt även gå med nybörjaren på någon tävling i början. Att peppa nybörjaren att tävla är viktigt och en stor hjälp i utvecklingen.

Det är alltså ett stort, roligt och givande ansvar, som åligger mentorerna. Tanken är ju att det kommer ske av sig själv då det i de flesta fall säkert blir en kompis som man ställer upp som mentor för.
Anledningarna till denna ändring är bland annat att vi säkerställer att vi även fortsatt får in bra och intresserade personer i klubben och att vi tillsammans hjälps åt att göra det enklare för dem att komma in i skyttet samt att vi kommer få en ännu högre lägstanivå på våra nybörjare. Om ni vet med er att ni rekommenderat vänner att kontakta föreningen för att gå en grundkurs så är det bra om ni meddelar på utbildning@rjps.se att ni kan ställa upp som mentor och tar ansvaret för den blivande medlemmen inför våren.

På grund av klimatet i Jämtland brukar den första kursen gå av stapeln i slutet av april då banan torkat upp. 

Mejla till utbildning@rjps.se för information om kurser etc.

//Styrelsen RJPS