Börja Skjuta

Börja med dynamiskt skytte

För att börja träna och tävla i dynamiskt skytte inom RJPS krävs att du genomgått en utbildning som leder till att du får en IPSC-tävlingslicens.
RJPS anordnar en grundkurs runt april-maj varje år (vanligtvis en helg, lör, sön).

Intresserade anmäler sig till utbildning@rjps.se med personnummer, telefon, adress samt lite kort information om sin skytterelaterade bakgrund.

Kostnaden för kursen är 4000kr och då ingår lån av vapen, ammunition under kursdagarna samt under själva uppskjutningen. Du måste även ha med dig ett registerutdrag från belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till kursstarten. Detta innebär att om du är dömd för något allvarligare brott inom de senaste 10 åren så kan du inte gå grundkursen

Upplägget är sådant att du som nybörjare går grundkursen och du har sedan allt från en vecka till någon månad på dig att träna vapenhantering under uppsikt av rutinerade medlemmar. Detta gör att du skjuter ca 1000-2000 skott utöver grundkursen innan det är dags för uppskjutning och examination, du bör såledeles vara väl förberedd för din första tävling/examination. Kostnaden för ammunition ligger för närvarande på 2.40kr/skott

I anslutning till uppskjutningen skriver du även det teroretiska provet. Blir du godkänd på den teoretiska delen kan du fortsätta och skjuta din första tävling.

Vänsterskyttar är av naturen handikappade så länge de inte använder ett eget vapen. RJPS använder uteslutande Glock som klubbvapen och med lite övning så fungerar dessa alldeles utmärk för vänsterskyttar. Det enda som påverkar en vänsterhänt person på dessa vapen är magasinknappen. RJPS tillhandahåller hölster för vänsterskyttar.

Det är strängeligen förbjudet att använda någon form av kamouflaugefärgad utrustning om det inte är tjänsteutrustning

RJPS använder sig av ett onlineprogram där alla kommande tävlingar samt resultat publiceras, som medlem måste du skapa ett konto på Shoot'n Score it där kan du anmäla dig till tävlingar samt hålla koll på dina resultat.

Innan du kan ansöka om ett föreningsintyg för att söka licens på ett eget vapen krävs följande:

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget

  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden räknas från godkänd IPSC-licens

  • Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten ha uppvisat minst ett godkänt level 2 resultat, dvs utan diskvalificering

  • För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll

  • Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader)

  • Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan diskvalificering.

Är det fortfarande något som känns oklart eller vill du bara fråga oss om något, skriv en rad till info@rjps.se