Föreningsintyg

Föreningsintyg

När du vill ansöka hos styrelsen om ett föreningsintyg skickar du mejl till info@rjps.se där du förklarar vilket vapen du vill ha ett föreningsintyg på.
Du kommer därefter få en inbjudan via den e-postadress som finns registrerad hos förbundet att själv fylla i vissa uppgifter i föreningens digitala dokumenthanterare Scrive. När allt är klart får du ditt föreningsintyg till din e-postadress. Glöm inte att kolla i er spammapp!

Innan du kan ansöka om ett föreningsintyg för att söka licens på ett eget vapen krävs följande:

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget

  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden räknas från godkänd IPSC-licens

  • Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten ha uppvisat minst ett godkänt level 2 resultat, dvs utan diskvalificering

  • För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll

  • Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader)

  • Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan diskvalificering


Medlem som önskar ett föreningsintyg måste också uppfylla följande kriterier enligt Polisens författningssamling 551-3

Första Vapnet:

 • Under de senaste sex månaderna ska medlemmen deltagit i föreningens träningar eller tävlingar och/eller representerat RJPS i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad
  (12 ggr senaste 6 månaderna)


Ytterligare vapen:

 • Under de senaste sex månaderna ska medlemmen deltagit i föreningens träningar eller tävlingar och/eller representerat RJPS i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad (6 ggr senaste 6 månaderna)
  SAMT under de senaste 6 månaderna tränat/tävlat minst 2 gånger med varje vapen som medlemmen redan har.


Vid förnyelse av licens:

 • Under de senaste sex månaderna ska medlemmen deltagit i föreningens träningar eller tävlingar och/eller representerat RJPS i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad (6 ggr senaste 6 månaderna)
  SAMT tränat eller tävlat minst 4 ggr per år de senaste 2 åren med det vapen vars licens ska förnyas.