Föreningsintyg

Föreningsintyg

När du vill ansöka hos styrelsen om ett föreningsintyg skickar du mejl till info@rjps.se där du förklarar vilket vapen du vill ha ett föreningsintyg på.
Du kommer därefter få en inbjudan via den e-postadress som finns registrerad hos förbundet att själv fylla i vissa uppgifter i föreningens digitala dokumenthanterare Scrive. När allt är klart får du ditt föreningsintyg till din e-postadress. Glöm inte att kolla i er spammapp!

Innan du kan ansöka om ett föreningsintyg för att söka licens på ett eget vapen krävs följande:

  • Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som utfärdar intyget

  • Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden räknas från godkänd IPSC-licens

  • Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten ha uppvisat minst ett godkänt level 2 resultat, dvs utan diskvalificering

  • För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas sammanhängande och får ej vara med uppehåll

  • Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren (inte äldre än 24 månader)

  • Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan diskvalificering


Vad polisen anser skall gälla finns att läsa i följande dokument:  FAP 551-3

"För den som inte tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:

 • Kap 5, 5§ ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad”


För den som redan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning:

 • Kap 5, §6 ”under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träningar eller tävlingar) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad”"