Gevärsskytte

Gevärsskytte

Att skjuta gevär ställer stora krav på utövarens vandel, därför har klubben hårda krav innan du kan få ett klubbintyg gällande gevär. RJPS har följande krav som måste vara uppfyllda innan du kan börja skjuta med gevär. Du måste ha varit medlem i klubben minst 24 månader med giltig IPSC-licens utan avbrott, samt varit en aktiv pistolskytt. Du har även genomfört minst 3 stycken level 2 tävlingar i valfri gren utan att bli diskvalificerad. Du måste även gå en påbyggnadskurs i gevärsskytte.
 

I grenen gevär skjuter man med både halvautomatiska vapen och vanliga gevär med repeterfunktion i 5 divisioner (vapengrupper)
 

Halvautomat Öppen
Halvautomat Standard
Manuell Öppen
Manuel Standard
Manuell Standard 10  
Gevär .22LR (IPSC Mini Rifle, skjuts i en egen gren)

Det mesta av skyttet sker på avstånd mellan 20-300 meter men avvikelser åt bägge hållen förekommer. Det ställs vissa grundkrav på det använda vapnet. Vapnet skall ha god grundprecision eg, mindre än 150 mm spridning på 300 meters avstånd. I divisionerna halvautomat Öppen och standard måste även pipan vara minst 16" (406 mm). Det skall finnas bra möjligheter att montera optik och benstöd samt eventuella öppna riktmedel. I divisionen Manuell Standard får du inte ha mer än 5 skott i magasinet och i Manuell Standard 10 är begränsningen 10 skott i magasinet. Olika typer av kombinationsvapen är inte tillåtna att använda.

Följande vapensystem rekommenderas för Halvautomat Öppen samt Standard:


Samtliga AR 15 kloner oavsett tillverkare, dessa vapen baseras på Colt AR-15 Sporter 

                                                                  Colt AR-15 Sporter

 

 

 

Samtliga AR-10 kloner oavsett tillverkare, dessa vapen baseras på Colt AR-10 Sporter

                                                                   Colt 308 (AR-10)

Även följande modeller rekommenderas:
Heckler & Koch: SL8, MR223, MR308, G3
FN Herstal: FN SCAR
Sig Sauer: 550/551, 516 och 716