Karta Lungre

Endast medlemmar i Republiken Jämtlands Praktiska Skyttar(RJPS), deltagare i öppna tävlingar samt organisationer eller enskilda som tillfälligt hyr banan äger rätt att vistas på skjutbanan. Gäster till medlemmar i ovanstående förening kan vid enstaka tillfällen vistas på banan i medlems sällskap.

Tillåtna skjuttider: 
Måndag – fredag mellan klockan 07:00 - 22:00. 
Lördag & söndag samt helgdagar mellan klockan 09:00 - 22:00. 

Tillåtna skjuttider för tävlingsverksamhet är måndag - söndag samt helgdagar mellan klockan 07:00 - 22:00.